Een toekomst met corona

Voor de tweede keer dit jaar de W alleen in digitale vorm. Corona heerst nog steeds en blijft van invloed op hoe we ons werk doen. Hoe lang nog en in welke vorm, weten we niet. Om beeld te krijgen van ‘een toekomst met corona’, namen we het virus mee in onze nieuwe toekomstscenario’s. Hierin zijn de grootste risico’s en impact daarvan op Woonbedrijf in kaart gebracht. Lees hier meer. Duurzaam wonen en leven We werken anders, maar blijven waar het kan doorgaan met mooie projecten. Eén daarvan is de ontwikkeling van nieuwbouw aan de Poeijersstraat in Tongelre. Dit doen we samen met de toekomstige bewoners. Duurzaam wonen en (samen)leven is daarin de rode draad. Hoe dit eruit ziet, leest u hier. Duurzaamheid staat ook centraal bij de CASA-woning (lees hier meer). Dit concept van studenten aan de TU/e is doorontwikkeld en wordt dit najaar gebouwd. Het zal de eerste woning zijn in de Brainport Smart District in Helmond, de beoogde slimste wijk ter wereld. Woonbedrijf zal de woning beheren en richt zich samen met partners op leren, verbeteren en het doorontwikkelen van de woning. Afscheid Paul Terwisscha

Tot slot neemt directeur Paul Terwisscha na 16 jaar afscheid van Woonbedrijf. Per 1 november is hij directeur-bestuurder van woningcorporatie Volksbelang in Helmond. Hij gaat daar aan de slag met mooie uitdagingen, die hij benoemt in een interview. We bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en wensen hem alle succes. We blijven Paul zien in de Brainport-regio.

Ik wens u veel leesplezier.

Hartelijke groet,

INGRID BOER

ALGEMEEN DIRECTEUR WOONBEDRIJF