1. Inleiding


De omgeving van Woonbedrijf is flink aan het veranderen. De economie trekt sterk aan en de regio is populair onder (buitenlandse) werknemers en studenten. Intussen is er sprake van vergrijzing, stijgen de bouwkosten en neemt de behoefte aan sociale huurwoningen toe. Een groeiende groep mensen heeft problemen met het vinden van betaalbare huisvesting en daarnaast kunnen we vaker te maken krijgen met mensen die fijn wonen verstoren. Ook wordt het werk van woningcorporaties steeds ingewikkelder door meer partijen, meer regels, strikter toezicht en mondigere consumenten.


Deze veranderingen vragen van ons dat we meeveranderen, wat de nodige impact heeft op onze organisatie. We kijken steeds wat er onder de bewoners en in de buurten leeft en hoe we onze activiteiten hierop kunnen aanpassen. Hoe houden we woningen betaalbaar? Wat kunnen we als woningcorporatie nog meer betekenen voor de samenleving? In alles wat we onze omgeving kunnen bieden en hoe we dit gaan doen, staat de bewoner centraal.


We hebben de strategie van Woonbedrijf tegen het licht gehouden en een nieuw ondernemingsplan opgesteld. Daarbij hebben we behouden wat van waarde is en nieuwe onderdelen toegevoegd. We hebben onze activiteiten vertaald in drie resultaatgebieden, die we het komende jaar gaan vertalen in concreet beleid. De eerste resultaten worden doorgevoerd in de begroting van 2020. Ook vragen de hiervoor geschetste ontwikkelingen om een andere wijze van organiseren. Daarom hebben we in dit plan geschetst hoe we onze organisatie de komende tijd verder gaan vormgeven.


Nu staan we voor de belangrijke vervolgstap:

het implementeren van het ondernemingsplan. Want het zijn de medewerkers van Woonbedrijf die invulling geven aan onze ambitie, gericht op het fijn en ongestoord wonen van onze bewoners in een duurzame woning voor een eerlijke prijs.


Ingrid de Boer

Algemeen directeur / bestuurder