2. Trends en ontwikkelingen

Als toekomstgerichte organisatie wil Woonbedrijf mee veranderen met de wereld om ons heen en vooruitkijken. Met een duidelijke strategie, een duidelijke koers en duidelijke doelen voor de komende 10 jaar. Op basis van toekomstscenario’s zien we diverse trends en ontwikkelingen die impact hebben op onze koers. De economie ontwikkelt zich sterk, waardoor de druk op de woningmarkt toeneemt en de (bouw)kosten stijgen. Ook hebben we te maken met meerdere partijen, technologische ontwikkelingen, versnippering van het politieke landschap, toenemende regelgeving, strikter toezicht, mondigere consumenten en niet in de laatste plaats de impact van (sociale) media. Het speelveld wordt complex.