Het groeiende aantal werknemers en studenten in de regio, meer 1-persoons huishoudens en de verdere vergrijzing stellen andere eisen aan de woningvoorraad (voornamelijk grondgebonden eengezinswoningen) van Woonbedrijf. Denk hierbij aan minder vierkante meters of aan andere woonvormen. De behoefte aan sociale huurwoningen gaat naar verwachting stijgen. Woonbedrijf zal hiervan haar aandeel oppakken.


Kan iedereen blijven meedoen?

De polarisatie in de samenleving wordt groter: tussen jong en oud, autochtoon en allochtoon, hoogopgeleid en laagopgeleid, rijk en arm, digitaal en digibeet. Tegelijk hebben steeds meer mensen problemen met het vinden van betaalbare huisvesting. De ‘inclusieve samenleving’ staat onder druk. Kan iedereen nog wel blijven meedoen?


Duurzaamheid en digitalisering

De regels op het gebied van energie, afvalverwerking en hergebruik van materialen worden steeds strenger en mensen steeds milieubewuster. Ook staat Nederland aan de vooravond van een grote energietransitie. Dat heeft effect op onze investeringsmogelijkheden, maar veranderingen bieden ook kansen. Door verdere digitalisering en robotisering kunnen we veel dagelijkse werkzaamheden online aanbieden. Ook zijn we hiermee in staat (organisatie)processen, producten of diensten te optimaliseren.