3. Van trends naar keuzes: onze positionering

Sinds de herziene Woningwet stuurt de overheid strakker, terwijl heffingen en belastingmaatregelen zorgen voor fors minder financiële middelen. Tegelijk moeten we stevig bijdragen aan de duurzaamheids-ambities, de nieuwbouwproductie en leefbaarheidsvraagstukken in wijken en buurten. Dat vraagt om een heldere positionering en het maken van strategische keuzes.