Woonbedrijf ervaart nog steeds veel vertrouwen van haar huurders en andere belanghouders. Zeker in Eindhoven zijn we een belangrijke partner op het gebied van wonen en leefbaarheid. Door onze aanwezigheid in de buurten en ervaring met een gebiedsgerichte aanpak weten we wat er leeft en speelt. We blijven werken aan leefbare buurten en een ‘inclusieve samenleving’. Dit begint altijd bij onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen. Samen met bewoners, gemeente en andere partners in de keten zijn we in staat invulling te geven aan een brede taakopvatting.


Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om onze relatie met de bewoners en andere partijen in de buurt te versterken. Door op een slimme manier met informatie en (big) data om te gaan kunnen we onze producten en werkzaamheden beter laten aansluiten bij de wensen van onze bewoners en de vraagstukken in de buurt.