4. Strategische koers

Hoe gaan we onze ambities de komende jaren waarmaken? Voor welke aanpak kiezen we? Welke strategische koers gaat Woonbedrijf inslaan om de doelen te realiseren?

4.1

De missie van Woonbedrijf
4.4

De betekenis van de buurt

4.2

De identiteit van Woonbedrijf
4.5

Online organiseren

4.3

Klanten worden bewoners
4.6

Beschikbaarheid en betaalbaarheid