Woonbedrijf wil als woningcorporatie werken vanuit de volgende identiteit:


Stadse corporatie

We zijn als ‘stadse’ corporatie gespecialiseerd in het werken aan complexe en dynamische woonvraagstukken in de buurt en de stad. We zien die complexe stedelijke vraagstukken in met name Eindhoven, Veldhoven, Geldrop-Mierlo en Helmond. Deze gemeenten zien we als kern van ons werkgebied. We werken samen met andere partijen en ons uitgangspunt is altijd: een goede woning in een leefbare buurt.


Dichtbij de bewoner

We werken dichtbij de bewoners en spreken hun taal. We werken vanuit het perspectief van de bewoner en kijken steeds welk effect ons werk heeft op de bewoners in hun woning. Dankzij nieuwe technologie weten we wat er bij bewoners speelt en kunnen we daar op anticiperen.


Rentmeesterschap

We gaan als rentmeester zorgvuldig om met de beschikbare middelen. In onze afwegingen nemen we de belangen van onze samenwerkings-partners mee. Onze duurzame keuzes zijn gericht op onze doelstelling: betaalbare huurwoningen voor onze doelgroep, nu en in de toekomst.

4.2

De identiteit van Woonbedrijf