4.3

Klanten worden bewoners

De meeste van onze huurders wonen jarenlang in hun woning zonder gebruik te maken van de dienstverlening van Woonbedrijf. Om die reden zien we onze dienstverlening als een noodzakelijke, maar ongewenste onderbreking van fijn en ongestoord wonen. Ook als de bewoner er zelf om vraagt of als wij een oplossing bieden voor een hinderlijke situatie. Wat fijn wonen is, is voor iedereen anders. Dat bepaalt hij of zij zelf en daarom kijken we altijd naar de impact voor de bewoner. We toetsen steeds vooraf waaraan behoefte is.


We zijn duidelijk in wat we (kunnen) doen en komen onze afspraken na. Onze focus verschuift van waardering voor de dienstverlening naar het continu leveren van fijn en ongestoord wonen vanuit het perspectief van de bewoners. Daarom spreken we voortaan ook over ‘bewoners’ en niet langer over ‘klanten’. We bieden fijn en ongestoord wonen voor iedereen. We sluiten niemand op voorhand uit en huisvesten ook mensen die fijn wonen kunnen verstoren. Dit hoort bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en is vastgelegd in onze missie. Wel zorgen we ervoor, dat het fijn wonen in de buurt niet te veel onder druk komt te staan.