Voor de bewoner is de directe woonomgeving van groot belang bij het waarderen van het fijn en ongestoord wonen. Het gevoel in een fijne buurt te wonen wordt beïnvloed door het wel of niet ervaren van overlast, veiligheid en criminaliteit. Als stadse corporatie kunnen we omgaan met vraagstukken in de directe omgeving van onze bewoners. De buurtvisie is leidend voor onze aanpak. We weten hoe de buurt zich kan ontwikkelen en stemmen de behoeften van bewoners en woningzoekenden af op de buurtkenmerken.

4.4

De betekenis van de buurt