4.5

Online organiseren

Alle terugkerende, veel voorkomende werkzaamheden zullen we steeds meer online aanbieden. Het wordt ons voorkeurkanaal en we gaan de bewoner verleiden om hiervan gebruik te maken. Online dienstverlening is kostenefficiënter voor ons, maar ook flexibeler en handiger (24/7) voor de bewoners. Hiermee kunnen we bovendien data verzamelen over achtergronden, noden en behoeften van bewoners en buurten. Sommige bewoners hebben (tijdelijk) extra begeleiding of zorg nodig. Dit vraagt om vakmanschap van de medewerker van Woonbedrijf en kan niet online worden georganiseerd.