Woonbedrijf streeft steeds naar het beschikbaar hebben en houden van een grote voorraad betaalbare en duurzame huurwoningen. Voor betaalbaarheid hanteren we het begrip “eerlijke prijs”. Dit is de maatschappelijk geaccepteerde verhouding tussen de (huur)prijs en de kwaliteit van de woning. Uiteraard is het daarbij van belang, dat benodigde huuropbrengsten eerlijk over de ongeveer 33.000 woningen van Woonbedrijf worden verdeeld. Een eerlijke prijs betekent ook, dat onze (beheers)kosten het mogelijk moeten maken om betaalbare huurwoningen te kunnen blijven aanbieden.


Woonbedrijf heeft veel kwalitatief goede en grote eengezinswoningen voor een relatief lage prijs. Vergrijzing, individualisering en duurzaamheid vragen om de transformatie van onze woningvoorraad naar meer kleinere, betaalbare en duurzame woningen. Verder gaan we strategisch kijken naar de verkoop van woningen in ons bezit. Bijdragen aan maatschappelijke opgaven toetsen we aan de identiteit en de geformuleerde doelen van Woonbedrijf.

4.6

Beschikbaarheid
en betaalbaarheid