5.1

Resultaatgebied:
Fijn en ongestoord wonen

Het merendeel van onze bewoners woont jarenlang fijn en ongestoord. Er wordt slechts incidenteel gebruik gemaakt van onze diensten. Dat weten we en in dat kader zien we dienstverlening dan ook als een verstoring van het fijn wonen. Wat bewoners als fijn wonen zien toetsen we vooraf, zodat onze aanpak van hieruit start. Ook is er behoefte aan eenvoudige en continue (24/7) dienstverlening, die we in toenemende mate online gaan aanbieden.


5.1.1 Fijn wonen = je thuis voelen

We willen dat onze bewoners fijn kunnen wonen en zich thuis voelen in hun woning en buurt. Wat ze onder fijn wonen verstaan bepalen zij zelf. Dat vragen we hen vooraf en hun antwoord is sturend voor onze dienstverlening.


Deze manier van denken en doen is onze gezamenlijke werkbasis. Dankzij de informatie die we bij de bewoners ophalen, de kennis van onze medewerkers en de analyse van (big) data weet Woonbedrijf hoe een goede buurt er uitziet... hoe integratie en interactie plaatsvinden. We stemmen daar onze werkzaamheden op af.


Fijn wonen in de woning heeft vooral te maken met de staat van onderhoud. Het wonen in een fijne buurt wordt naast het al dan niet ervaren van overlast ook beïnvloed door de ervaren veiligheid en criminaliteit. Om het fijn wonen in de woning en de buurt te verbeteren, richten we ons op het terugdringen van het aantal overlastmeldingen, het verhogen van het veiligheidsgevoel in de buurt en het onderhoud van de woningen. Ook zien we een belangrijke rol weggelegd voor het Buurtfonds. Zo stimuleren we het samen leven in de buurt en zetten we bij gebiedsontwikkeling in op community building. Denk dan bijvoorbeeld aan de groene huurders, Space-S en Gerretsonhof.


5.1.2 Fijn wonen in een leefbare buurt

We leveren een bijdrage aan de inclusieve samenleving. Dit wil zeggen, dat we fijn wonen bieden voor iedereen en niemand op voorhand uitsluiten. Het is onze maatschappelijke taak en we werken nauw samen met partners in de buurt.


We stellen woonruimte beschikbaar aan bewoners die potentieel een verstoring zijn voor het fijn wonen in de buurt. We maken hierover jaarlijkse afspraken met onze samenwerkingspartners. In deze groep bewoners zitten bijvoorbeeld cliënten van zorgaanbieders die toe zijn aan zelfstandig wonen. Net als iedereen willen zij, na een periode van behandeling of na persoonlijke problemen, weer een zo normaal mogelijk leven leiden. Zonder dat het ten koste gaat van de reguliere bewoners besteedt Woonbedrijf de nodige aandacht en capaciteit aan het huisvesten van deze bewoners. We zetten ons ervoor in dat ze het fijn wonen in de buurt niet verstoren. We maken afspraken over het aantal bewoners dat extra aandacht vraagt, waarbij we nadrukkelijk kijken naar wat een buurt aan kan. Met het vinden van de juiste balans dragen wij er aan bij dat bewoners fijn samen leven in onze buurten.


Daarnaast zijn er bewoners die voor overlastsituaties zorgen. Gaat de overlast ten koste van het fijn wonen in de buurt, dan kunnen we als Woonbedrijf gebruik maken van onze interventiemogelijkheden.


5.1.3 Van online dienstverlening naar online organiseren

We zien onze dienstverlening als een verstoring van het fijn wonen. Voor de bewoners is het namelijk een eenmalige activiteit en geen continu proces. Daarom gaan we onze processen, systemen en organisatiestructuren anders inrichten. We willen via ‘Mijn Woonbedrijf’ een online relatie aangaan met de bewoners en hen verleiden om zoveel mogelijk gebruik te maken van onze online dienstverlening.


De digitale relatie met de bewoners zal via ‘mijn Woonbedrijf’ meer zijn dan alleen een digitale folder. Zij kunnen hier ook terecht voor informatie en transacties. Onze dienstverlening brengen we stap voor stap online op basis van standaarden en bewezen oplossingen. Het mag niet ten koste gaan van het warm en persoonlijk contact (dichtbij de bewoner) en de waardering voor onze dienstverlening. Daarom zal de bewoner altijd kunnen ‘doorklikken’ naar een Woonbedrijf-medewerker: persoonlijk, herkend en gekend. Ook willen we direct online contact mogelijk maken tussen onze bewoners en leveranciers.


Verder zullen we innovatieve oplossingen voor ons online organisatiemodel implementeren. Deze gaan we vooral buiten de organisatie zoeken. Met nieuwe technieken en bedrijven (startups) verzorgen we de doorontwikkeling van onze (online) organisatie voor de langere termijn.