Natuurlijk willen we onze doelstellingen op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit voor de bewoners blijven realiseren. Hierbij moeten we wel rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Daarnaast nemen niet alleen de lasten toe, maar stijgen ook de onderhoudskosten en de bouwprijzen. Vandaar dat we bij onze keuzes kijken naar de betaalbaarheid van vandaag en in de toekomst, welke investeringen hiervoor nodig zijn en wat dit betekent voor de kosten van de organisatie.


5.2.1 Betaalbare vastgoedportefeuille: duurzame transformatie

We willen onze bewoners ook straks betaalbare woningen kunnen aanbieden. Daarom is het belangrijk dat onze vastgoedportefeuille toekomstbestendig is en dat we ons huishoudboekje op orde hebben. We zien momenteel dat vergrijzing en de toename van 1-persoons huishoudens effect hebben op het woninggebruik. Door de sterke economie groeit de stad en dus ook de vraag naar sociale huurwoningen. Woonbedrijf zal haar aandeel in deze groei leveren. Verder moeten we met ons vastgoed nog veel stappen zetten om in 2050 CO2-neutraal te kunnen zijn. We hebben een voorraad kwalitatief goede, grote woningen met een relatief lage huurprijs. Het betaalbaar en doelmatig inzetten van deze voorraad binnen ons kerngebied (Eindhoven, Veldhoven, Geldrop-Mierlo en Helmond) vraagt om een transformatie van onze grote woningen naar kleinere, duurzame woningen. Mogelijk in combinatie met verkoop in de gemeenten daarbuiten.


5.2.2 Betaalbare woning: eerlijke prijs

We vinden dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen, in een kwalitatief goede woning en in een leefbare buurt. Onder betaalbaarheid verstaan we in de eerste plaats een eerlijke prijs in relatie tot de kwaliteit van de woning. Een eerlijke prijs betekent voor ons 70% van de maximaal redelijke huurprijs (o.b.v. WWS). Daarbij kijken we ook naar de betaalbaarheid voor de volgende generatie bewoners en welke investeringen hiervoor nodig zijn. We weten dat de woninghuur een groot beslag legt op het besteedbaar inkomen, maar we zijn als corporatie niet verantwoordelijk voor het inkomen van onze bewoners. Wel zullen we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aandacht hebben voor bewoners die (financieel) in de knel komen en dan binnen onze mogelijkheden naar oplossingen zoeken.


5.2.3 Betaalbare organisatie: kostenbewust

De woningcorporaties zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met kostenstijgingen, zoals de verhuurdersheffing en vennootschapsbelasting. Het is belangrijk om de (financiële) gevolgen hiervan op te vangen. Om de huurprijzen nu en straks betaalbaar te houden moeten we primair op onze bedrijfslasten en onderhoudskosten letten, want deze zijn zo nodig te beïnvloeden. Door bewust en verantwoord om te gaan met ons vastgoed, structureel kosten te besparen en (waar mogelijk) inkomsten te verhogen houden we een gezond financieel fundament om onze continuïteit te garanderen.

5.2

Resultaatgebied: Beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen