5.3

Resultaatgebied: Duurzaamheid

Onze ambitie is duidelijk: betaalbaar wonen in een duurzame woning, betaalbaar voor zowel bewoner als Woonbedrijf. De komende jaren ligt onze focus op het verminderen van de CO2- uitstoot van onze woningvoorraad om in 2050 de doelstelling uit het klimaatakkoord te bereiken. The Natural Step is hiervoor ons raamwerk. Voor de komende vier jaar maken we de volgende strategische keuzes. Daarbij letten we continu op de beste verhouding tussen duurzaamheid, betaalbaarheid en kwaliteit.


5.3.1 Vergroten collectief bewustzijn

We vergroten het collectief bewustzijn om te komen tot een duurzame samenleving. Te beginnen bij onszelf, onze leveranciers en onze partners om zo de CO2-voetafdruk van onze bedrijfsvoering te verkleinen. Ook betrekken we eindgebruikers en (toekomstige) bewoners bij onze duurzame keuzes. Door onze aanpak af te stemmen op hun verwachtingen en door te leren van hun ervaringen moet dit leiden tot acceptatie van deze keuzes, bijvoorbeeld voor duurzame installaties. Daarnaast willen we draagvlak creëren voor het (her)gebruik van producten en materialen in onze woningen. Ook gaan we bewoners stimuleren om zelf duurzame keuzes te maken, zoals het terugbrengen van het groen in de stad.


5.3.2 Verduurzamen woningvoorraad door bewezen oplossingen

In 2050 zijn onze woningen optimaal geïsoleerd en gebruiken we geen aardgas meer om te verwarmen en te koken. Alle energie die nodig is in onze woningen wordt dan duurzaam opgewekt. Bij de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen willen we efficiënt werken met zo min mogelijk overlast voor de bewoner. Daarom kiezen we op korte termijn voor bewezen oplossingen (zoals schilisolatie en zonnepanelen), die bijdragen aan CO2-reductie. Bewezen oplossingen zijn ook door bewoners geaccepteerd en technisch betrouwbaar. We voeren ze zoveel mogelijk uit op natuurlijke momenten, zoals bij mutatie, planmatig onderhoud en renovatie. Ons doel is om te komen tot verduurzaming van onze woningvoorraad naar minimaal energielabel B.


5.3.3 Innoveren op de standaarden van morgen

De ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Nieuwe technologieën en (product)oplossingen vragen om pilots en experimenten. Daarom dragen we actief bij aan innovaties die zich richten op de ontwikkeling van de standaarden van morgen. We doen dit samen met partners en leveranciers, binnen kaders én financieel verantwoord. De leefwereld en het comfort van de bewoner stellen we daarbij centraal. We experimenteren onder meer op kleine schaal met gasloze installaties in bestaande woningen. Ook zijn we betrokken bij de experimentele toepassing van gasloze installaties in de nieuwbouw. Daarnaast is het ons doel om in 2030 zoveel mogelijk te werken met duurzame materialen en gesloten materiaalkringlopen (circulariteit). Al deze duurzame ontwikkelingen volgen we op de voet, maar we werken alleen mee aan innovatie als een experiment naar verwachting binnen 3 jaar een bewezen oplossing biedt.