6.1

Organisatieprincipes

Om Woonbedrijf verder door te ontwikkelen naar een slanke en wendbare organisatie gaan we te werk op basis van de volgende principes:


1. We vereenvoudigen de structuur van de organisatie.

2. We werken effectief en efficiënt.

3. We versmallen de rollen.

4. We zorgen dat in de organisatie voldoende onderlinge afhankelijkheden zijn.

5. We gaan van “call naar click” en online organiseren.

6. We gaan van opdrachtgever en opdrachtnemer naar ketensamenwerking (intern en extern).

7. We werken met/vanuit standaarden.

8. We kiezen voor samenwerking en integrale sturing.

9. We werken volgens drie controlelijnen op basis van het principe van ‘3 lines of defence’.