7. Ambitie, middelen en risico’s

Op basis van onze strategische koers en de resultaatgebieden is doorgerekend welke resultaten we de komende 10 jaar kunnen behalen door deze keuzes te maken. Daarbij is in feite gekeken naar de effecten ten opzichte van de goedgekeurde meerjarenbegroting 2019-2028. De conclusie is, dat de strategische keuzes in ons ondernemingsplan van gunstige invloed zijn op de inkomende en uitgaande geldstromen van Woonbedrijf.


Ook zorgen de voorstellen voor huurprijzen en bedrijfslasten voor een stijging van onze netto huurinkomsten en een verlaging van de beïnvloedbare bedrijfslasten. Dit wil zeggen, dat onze strategische koers een overtuigend positief effect heeft op het direct rendement van Woonbedrijf. Zodat we onze ambitie kunnen realiseren en nu en in de toekomst betaalbaar en duurzaam wonen kunnen bieden voor onze doelgroep.

“We vinden dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen, in een kwalitatief goede woning en in een leefbare buurt ”