In alles wat we onze omgeving kunnen bieden en hoe we dit gaan doen, staat de bewoner centraal

1. Inleiding

2. Trends en ontwikkelingen

3. Van trends naar keuzes:
onze positionering

4. Strategische koers

5. Resultaatgebieden:
wat willen we bereiken?

6. Organisatieontwikkeling

7. Ambitie, middelen en risico’s

8. Legitimatie en verantwoording

Colofon

Ondernemingsplan Woonbedrijf 2019-2022 is een uitgave van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf)

Postbus 280

5600 AG Eindhoven

T. 040-2 43 43 43

www.woonbedrijf.com

www.wplatform.nl

www.woonbedrijfinbeeld.com


Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.


Mei 2019