“Nóg meer aan­wezig

in de buurt”

We willen dat bewoners fijn en ongestoord wonen en hebben onze manier van werken daarop aangepast. We werken niet meer in 8 districten, maar in buurten. In elke buurt werken een beheerder, een woonconsulent en één of meerdere buurtvakmannen.

Door in kleinere buurten te werken, staan we letterlijk en figuurlijk dichter bij de bewoner. We zijn meer zichtbaar, lijntjes zijn korter en er is meer tijd en aandacht voor bewoners. De beheerders zullen het meest in de buurten aanwezig zijn. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Ze houden toezicht en pakken kleine overlastzaken op. Teamleider Alex Jansen van de afdeling Buurtbeheer is hun leidinggevende. Hij vertelt: “Eerst waren er 12 buurtbeheerders, nu zijn er 22 beheerders. Dat betekent dat we meer zichtbaar zijn in de buurt. We kunnen ook beter handhaven en sneller iets signaleren en doorgeven.”

Omdat er meer beheerders zijn, hebben zij in verhouding ook minder woningen onder hun hoede. Buurtbeheerders waren verantwoordelijk voor wel 4000 woningen. Dat zijn er nu 1500 tot 2000 per beheerder. Ze hebben daardoor meer tijd voor bewoners, maar óók voor samenwerkingspartners. Beheerders kunnen met partners uit de wijk samenwerken, meer informatie uitwisselen en zo proactiever aan de slag.”

"GEZAMENLIJK KUNNEN WE ONZE BEWONERS NOG BETER VAN DIENST ZIJN”

Woonconsulenten

De woonconsulenten (voorheen senior klantbeheerders) houden zich bezig met de leefbaarheid in de buurt en het contact met samenwerkingspartners. Vooral op het gebied van zorg en welzijn. “Het kan zijn dat partners nu een andere contactpersoon hebben”, vertelt Ine Schattefor, teamleider Buurtbeheer voor de woonconsulenten. “Zij zijn, net als de beheerders, vaker in de wijk aanwezig. Ze hebben ook meer tijd voor hun netwerk, omdat er administratieve taken zijn komen te vervallen.” Er wordt ook ingezet op het vergroten van de sociale cohesie in buurten. “We willen het Buurtfonds bij bewoners onder de aandacht brengen. Het Buurtfonds ondersteunt, met behulp van het CKE, projecten die de buurt en de sociale cohesie verbeteren. Bewoners moeten daarvoor wel zelf het initiatief nemen.”

Kennis delen

Doordat er niet meer gewerkt wordt in districten, zitten functiegroepen meer bij elkaar. Alex: “Zij kunnen zo kennis delen en elkaar helpen. Dat is heel belangrijk bij de ontwikkeling van het werken in de buurten. Het stimuleert ook een uniforme manier van werken.” Omdat de beheerders vooral buiten aan de slag zijn, heeft Alex voor hen vaste bijeenkomsten gepland. “Dan bespreken we vooral wat zij in de buurten tegenkomen en hoe ze daarmee omgaan. De samenwerking tussen de woonconsulenten is, nu ze samen in één team werken, veel gemakkelijker. Kennis en ervaring wordt gedeeld en dat komt goed van pas, zeker bij zware casussen.”

Buurtvakmannen

Ook de buurtvakmannen van de afdeling Bouwservice werken in ‘eigen’ buurten. In een buurt waar veel reparaties nodig zijn, werken ook meer vakmannen. De buurtvakmannen doen alleen nog de kleinere klussen. Denk aan elektriciteits-, loodgieters-, timmer- en hang- en sluitwerk. De grote klussen doen onderaannemers. Bijvoorbeeld het plaatsen van een keuken of badkamer. De meerwaarde van een eigen Bouwservice is het contact met de bewoners. “Een buurtvakman komt op een andere manier een woning binnen dan een beheerder of woonconsulent”, zegt Alex. “Die signaleert andere zaken en bespreekt andere dingen. Dat levert veel informatie op. Maar zij kunnen ook problemen als vervuiling, huiselijk geweld of vereenzaming tegenkomen. Het is belangrijk dat wij daarvan op de hoogte zijn.”

"EEN BUURTVAKMAN KOMT OP EEN ANDERE MANIER EEN WONING BINNEN DAN EEN BEHEERDER OF WOONCONSULENT”

Samenwerking

Ine ziet dat de woonconsulenten en beheerders elkaar al vaak opzoeken voor afstemming. Met de buurtvakmannen is dat lastiger, omdat zij reparatieverzoeken krijgen ingepland en daardoor weinig op kantoor zijn. Beheerders hebben al meer contact met de vakmannen. Dit komt onder andere doordat veel beheerders voorheen bij de Bouwservice werkten. Alex ziet al mooie voorbeelden van hoe de onderlinge verbinding versterkt wordt. “Sommige beheerders, vakmannen en woonconsulenten treffen elkaar tijdens de lunch of bij een overleg. Dit zien we graag meer. Gezamenlijk kunnen we onze bewoners nog beter van dienst zijn.”