Colofon

W is een uitgave van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf) T. 040-2 43 43 43 www.woonbedrijf.com www.wplatform.nl www.woonbedrijfinbeeld.com info@wplatform.nl Redactie Hannie de Groot Daisy Oliemeulen Carolien Kroon Susan Steenbakkers Loes van Vugt

Lyonne Eskak Interviews en teksten Loes van Vugt Fotografie Verse Beeldwaren Raoul Hollants Freekje Groenemans

Vormgeving en productie wakkr.com Redactie-adres Woonbedrijf Postbus 280 5600 AG Eindhoven info@wplatform.nl Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Op de hoogte blijven? Meld u aan op www.wplatform.nl