UITGAVE VOOR SAMENWERKINGSPARTNERS

VAN WOONBEDRIJF VOORJAAR 2020

#Samen werkt

De meeste foto's in deze uitgave zijn gemaakt vóórdat de maatregelen rondom de coronacrisis werden ingezet. Deze zijn waar nodig was aangevuld met archiefbeelden en foto's gemaakt door de geïnterviewde personen zelf.

“Langdurige, stabiele samen­werkingen zijn noodzakelijk”
“Samenwerken is ook je nek uitsteken en lef tonen”

d’Ekker en de Oranjewijk: groene buurten met gerenoveerde woningen