mijn Eindhoven

Eén aanbod in wonen, zorg en welzijn voor senioren

“Samenwerken is ook je nek uitsteken en lef tonen”

Woningcorporatie Wooninc. en Vitalis Woonzorg Groep sloegen 4 jaar geleden de handen ineen om zich sterk te maken voor senioren in de regio Eindhoven. Deze doelgroep kan bij WoonincPlusVitalis terecht voor vragen, advies én aanbod rondom wonen, zorg en welzijn. De ambitie van Pascale Bartels, directeur van WoonincPlusVitalis, is duidelijk: die samenwerking nog verder uitbreiden in de regio.

Door de wet Scheiden van Wonen en Zorg zijn verzorgingstehuizen in Nederland verdwenen en worden mensen gestimuleerd langer zelfstandig te blijven wonen. “Maar ouderen hebben vaak behoefte aan iets wat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in zit”, vertelt Pascale Bartels. WoonincPlusVitalis is een samenwerkingsverband tussen Wooninc. en Vitalis. In een gemeenschappelijk klantencentrum werken adviseurs van beide organisaties samen. Sinds de zomer is ook WIJeindhoven in het gebouw gevestigd, waardoor wonen, zorg en welzijn zich letterlijk onder één dak bevinden. Hier kan de oudere Eindhovenaar terecht voor vragen en advies rondom wonen, zorg en welzijn.

“HET MOOIE VAN ONZE SAMENWERKING IS DAT WE EEN CONTRACT KUNNEN AANPASSEN ALS EEN BEWONER MEER ZORG NODIG HEEFT"
Aanbod van woonvormen
WoonincPlusVitalis heeft een aantal woonvormen voor senioren ontwikkeld. Er is een aanbod van zelfstandige seniorenappartementen in verschillende vormen: basis, extra en compleet. In een ‘basis-appartement’ wonen senioren volledig zelfstandig, in een gebouw met andere leeftijdsgenoten. In een ‘extra-woongebouw’ woont men zelfstandig en ligt de focus op ontmoeten, activiteiten en veiligheid. Zorg is niet aanwezig, maar wel op maat bij bewoners thuis mogelijk. In ‘compleet-gebouwen’ is alles aanwezig wat een ‘extra-woongebouw’ ook biedt. Daarnaast kunnen bewoners gebruikmaken van woon-, welzijn- en zorgdiensten. In geval van nood is er 24 uur per dag zorg in de directe nabijheid. Pascale: “Het mooie van onze samenwerking is dat we een contract kunnen aanpassen als een bewoner meer zorg nodig heeft. Dan gaat Vitalis van Wooninc. huren en loopt alles via de Wet Langdurige Zorg.” Naast deze zelfstandige woonvormen biedt het klantencentrum ook intensieve zorg vanuit Vitalis aan. Voor als zelfstandig wonen niet meer lukt.

Ertoe doen

Pascale werd in 2017 directeur van WoonincPlusVitalis. Eerder werkte ze 8 jaar bij de Stichting Europees Centrum Voor Natuurbescherming en daarna 16 jaar bij woningcorporatie Tiwos in Tilburg. “Ik heb altijd bewust gekozen om me in te zetten voor iets dat ertoe doet.” Dat WoonincPlusVitalis ertoe doet, merkt Pascale niet alleen aan de dankbaarheid van klanten. “Vanwege ons gevarieerde aanbod kunnen we echt maatwerk leveren. We krijgen het vaak voor elkaar dat echtparen bij elkaar kunnen blijven. Soms sturen bewoners een kaartje of bloemetje, omdat ze zo blij zijn met onze hulp of hun woning. Of iemand komt ons persoonlijk bedanken. Dan weet ik dat het waardevol is wat we doen. Het is fantastisch om dit mee mogelijk te maken.” Ook krijgt ze energie van de interesse die andere organisaties in de samenwerking tonen. “Er komen regelmatig organisaties uit heel Nederland langs om te kijken wat we hier doen. Het is leuk om anderen te inspireren.”

Lef tonen

“Het mooie aan de Brainport Eindhoven is het slim samenwerken, zoals we hier doen”, vertelt Pascale. “We kijken over de organisatiegrenzen heen om samenwerking met partijen te zoeken, waardoor nieuwe verbindingen en oplossingen ontstaan.” Haar doel is om de samenwerking in de regio te verbreden. Op het vlak van wonen wordt nu gekeken hoe corporaties ‘thuis en Woonbedrijf kunnen bijdragen. “Het zou mooi zijn om het seniorenaanbod op één plek in Eindhoven te laten samenkomen. Ik vind het heel fijn dat Ingrid de Boer van Woonbedrijf daarover in gesprek wil gaan.” Met regionale zorgaanbieders van ouderenzorg onderzoekt WoonincPlusVitalis of de klantencentra kunnen samenwerken als zijnde één. Om zo vraag en aanbod in kaart te brengen, van elkaar te leren en afspraken te maken over communicatie en toezeggingen rondom wachttijden. “De wil om samen te werken is er bij alle partijen”, ziet Pascale. “Partners zijn ook bereid om over hun eigen organisatiegrens heen te stappen. En dán kun je anders gaan denken en samen gaan vernieuwen. Dan heb je de Brainport op sociale innovatie. Want dat is óók samenwerken: je nek uitsteken, lef tonen en er samen voor gaan. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar samenwerken is echt een werkwoord. Iets waar je dagelijks in moet investeren. De uitdaging voor de komende 2 jaar is om die samenwerking in de praktijk te brengen.”

“WE KIJKEN OVER DE ORGANISATIEGRENZEN HEEN OM SAMENWERKING MET PARTIJEN TE ZOEKEN, WAARDOOR NIEUWE VERBINDINGEN EN OPLOSSINGEN ONTSTAAN”

Favoriete plek in Eindhoven

Pascale woont in Tilburg en kent Eindhoven daarom voornamelijk als werklocatie. “Ik ken vooral het netwerk hier, niet de stad in haar vezels.” Toch heeft ze één duidelijke link met Eindhoven: voetbal. “Ik ben al jaren PSV-fan! Ik heb een clubpas en ga geregeld naar thuiswedstrijden. Volgens mijn zoon ben ik ook de enige moeder die weet wat buitenspel is, haha.” Toch noemt ze als favoriete plek in Eindhoven haar werkbasis: het klantencentrum van WoonincPlusVitalis aan de Winston Churchilllaan. “Omdat deze plek het warme welkom dat we bezoekers willen bieden symboliseert. Er is persoonlijk contact. We nemen de tijd om naar mensen te luisteren, te horen hoe hun leven eruitziet en te vragen naar hun behoeften op het gebied van wonen en zorg. Samen kijken we naar wat er bij hen past, nu én in de toekomst. Deze plek laat onze manier van werken zien: het contact maken, geruststellen, helpen en aandacht geven. Het is een open plek, waardoor er meteen verbinding is.”