Anders werken bij Woonbedrijf

“Lang­durige, stabiele

samen­werkingen zijn

nood­zakelijk”

Woonbedrijf heeft sinds 1 januari 2020 een andere manier van werken en een andere organisatiestructuur. Dit gaan ook onze partners merken, vooral aan andere contactpersonen. Maar ook aan de ambities op onze 3 resultaatgebieden, die we sámen met partners willen en moeten realiseren.