Visitatie­rapport

Woon­bedrijf 2019

Elke vier jaar beoordeelt een externe onafhankelijke visitatiecommissie onze maatschappelijke prestaties. Dit is verplicht, maar ook heel welkom. Want we zijn een lerende organisatie. We zijn ons ook bewust van de steeds meer veranderende, hogere eisen die onze bewoners en samenwerkingspartners stellen. Bij de visitatie van 2015 – 2018 is gebruikgemaakt van de visitatiemethode 6.0. Daaruit komt naar voren dat we het goed doen. We scoren gemiddeld een 7,4. Maar er zijn ook verbeterpunten waar we mee aan de slag kunnen.