uit de buurt

Geestenberg

Sabrine: “Geestenberg is begin jaren 70 gebouwd. We hebben er eengezinswoningen en appartementen. De eengezinswoningen zijn een soort blokken, net als de bergingen in de voortuinen. In de eengezinswoningen woonden eerder veel urgenten, zoals alleenstaande moeders met kinderen. In de flats aan de Urkhovenseweg wonen zowel ouderen als jongeren, maar ook bijzondere doelgroepen. De huren van de meeste woningen vallen niet meer in de categorie ‘betaalbaar’. Dat was eerste wel zo. Dit geldt vooral voor de eengezinswoningen. Daardoor blijven helaas alleen de appartementen over voor de mensen met een kleine portemonnee of voor bijzondere doelgroepen.

In Geestenberg hebben we veel gedaan aan onderhoud en verduurzaming. In 2013 renoveerden we 269 eengezinswoningen. De voor- en achtergevel, kozijnen en sommige daken zijn vernieuwd. De meeste woningen hebben nu energielabel A. Er is ook een kas gebouwd met de kozijnen die bij de renovatie vervangen zijn. Die kozijnen zijn ook gebruikt voor het glaspaviljoen op Strijp-S. De ‘kozijnenkas’ is naast een kas ook een ontmoetingsplek voor bewoners. Er zijn activiteiten rondom duurzaamheid, biodiversiteit en groen.

Geestenberg oogt vrij ‘stenig’. Dat komt mede door de bergingen aan de voorkant van de woningen. Toch is er veel geïnvesteerd in groen. Zo hebben we een tijd voorwaarden aan bewoners gesteld die daar gingen wonen. Zij moesten zich inzetten voor (meer) groen. Nu de woningmarkt zo op slot zit en er zó veel inschrijftijd nodig is, hebben we die voorwaarden niet meer.”

#En wat vindt hij?

Jochem Bouma, bewoner

“Ik woon met mijn gezin sinds 2007 in Geestenberg. Eerlijk gezegd hadden we daarvoor niet zo’n positief beeld van de wijk. Veel beton, weinig groen. Maar toen we er gingen kijken, viel dat eigenlijk wel mee. En de afgelopen jaren is er ook meer groen gekomen.

De buurt zelf bevalt goed en we hebben veel sociale contacten hier. Die zijn ook ontstaan door de renovatie in 2013. Woonbedrijf stak veel tijd in het betrekken van bewoners. Daardoor zijn de contacten onderling verbeterd. Er is hier ook goed nagedacht over de openbare ruimte. Er is speelruimte voor kinderen en er zijn leuke hoekjes en hofjes. Daar hebben we als bewoners ook aan bijgedragen. Voor ons huis lag eerst een groot tegelplein. Daar hebben we met Woonbedrijf en de gemeente een kinderspeelplantsoen van gemaakt. Dat wordt veel gebruikt.”

GEESTENBERG


Aantal woningen Woonbedrijf: 792


Soort woningen: 473 eengezinswoningen, 319 appartementen


Bouwjaar: 1974


Gemiddelde huurprijs: ‘Betaalbaar’, dus tussen €633 en €678