Samen verbonden

Het is veel in het nieuws: het tekort aan (betaalbare) woningen is een groot probleem in Nederland. Ook in de omgeving Eindhoven. Samen met 12 andere corporaties in de MRE onderzochten we wat we kunnen verwachten in de toekomst. Wat zeker is: we moeten meer en sneller bouwen en dit sámen doen! Want alleen samen kunnen we zorgen voor meer woningen, het verduurzamen ervan en fijn en betaalbaar wonen.

Gelukkig zijn we daar in de MRE al volop mee bezig. We blijven verbonden, ondanks de aanwezigheid van corona. We weten elkaar te vinden. We benutten elkaars kennis en kunde in verschillende projecten, zoals de renovatie van woningen in Eckart Vaarbroek. In 2018 en 2019 renoveerden we samen met aannemers Van Rijswijck en Jansen Huybregts al 254 woningen in Eckart Vaartbroek. Dit heeft nu een vervolg met 115 woningen in dezelfde buurt.

We vinden elkaar ook in nieuwe initiatieven. Zo tekenden we op 19 september een samenwerkingsovereenkomst met 4 ‘comakers’. Deze aannemers gaan aan de slag met het renoveren van onze duizenden naoorlogse eengezinswoningen. Ook hierin zijn continu leren, verbeteren en vernieuwen erg belangrijk. Daardoor kunnen we sneller, beter en goedkoper werken met een tevreden bewoner als resultaat. Ook in Buurtschap te Veld werken we met verschillende samenwerkingspartners hard aan prettig wonen in een vernieuwende, groene buurt.

Het zijn stuk voor stuk mooie samenwerkingen waar we trots op mogen zijn! Laten we elkaar vasthouden en blijven bijdragen aan fijn, betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen.

INGRID BOER

ALGEMEEN DIRECTEUR WOONBEDRIJF