Colofon

W is een uitgave van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf) T. 040-2 43 43 43 www.woonbedrijf.com www.wplatform.nl www.woonbedrijfinbeeld.com info@wplatform.nl Redactie: Susan Steenbakkers Gitte Boudry Loes van Vugt Interviews en teksten: Loes van Vugt Fotografie: Verse Beeldwaren Raoul Hollants Freekje Groenemans

Vanwege corona hebben we aan veel gëinterviewden gevraagd om zelf een foto aan te leveren. Een aantal foto’s is wél door Woonbedrijf gemaakt. Hierbij hebben we ons aan de coronamaatregelen gehouden.

Vormgeving en productie: wakkr.com Redactie-adres: Woonbedrijf Postbus 280 5600 AG Eindhoven info@wplatform.nl Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Op de hoogte blijven? Meld u aan op www.wplatform.nl