UITGAVE VOOR SAMENWERKINGS­PARTNERS

VAN WOONBEDRIJF VOORJAAR 2021

#Samen ontwikkelen

In gesprek over
toekomstscenario’s
Samenwonen in
het groen
‘Groot denken, klein doen’