Colofon

W is een uitgave van Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Woonbedrijf) T. 040-2 43 43 43 www.woonbedrijf.com www.wplatform.nl info@wplatform.nl Redactie: Susan Steenbakkers Gitte Boudry Loes van Vugt Interviews en teksten: Loes van Vugt Fotografie: Raoul Hollants Loes van Vugt

Vormgeving en productie: wakkr.com Redactie-adres: Woonbedrijf Postbus 280 5600 AG Eindhoven info@wplatform.nl Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Op de hoogte blijven? Meld u aan op www.wplatform.nl