gastcolumn

Vandaag werken aan

het wonen van morgen

“Het is en blijft een actueel thema voor ons als corporaties, maar vooral voor senioren: langer zelfstandig thuis wonen. Niet voor niets staat het ‘Realiseren van wonen met zorg – door passende woonvormen en samenwerking’ hoog op de actieagenda Wonen.

Meestal kunnen en willen senioren nog prima zelfstandig wonen, ook als ze een zorgvraag hebben. Voorwaarde is wel dat hun woning en de woonomgeving dit toelaten. Tegelijkertijd zie ik een grotere behoefte ontstaan aan nieuwe woonzorgvormen, met meer aandacht voor ontmoeten en veiligheid. Iets wat Wooninc. als seniorenhuisvester ook erg belangrijk vindt.

Met onze zorg- en welzijnspartners werken we al jaren samen aan langer zelfstandig thuis wonen. In onze woongebouwen, maar ook in de doorontwikkeling van onze woonzorgconcepten voor senioren.

Het is voor senioren lastig om de mogelijkheden te overzien en de juiste toekomstbestendige keuzes te maken. Ik merk het ook bij mijn eigen ouders. Ik ben daarom erg trots op de samenwerking die we neerzetten met SeniorenPunt. Vanaf 2016 met Vitalis WoonZorg Groep, maar sinds dit jaar ook met Woonbedrijf en ‘thuis. Samen bieden we senioren en hun mantelzorgers één aanspreekpunt voor wonen, zorg en welzijn. En creëren de mogelijkheid voor senioren om eerder na te denken over hun volgende woonstap. Nu met nóg meer passend aanbod. En ik sluit niet uit dat we in de toekomst de samenwerkingen uitbreiden. Juist door het creëren van een netwerk en expertises rondom senioren, zorgen we voor een sluitende keten van wonen, zorg en welzijn. Het mooie is ook dat we hierdoor slimmer gaan samenwerken. We leren van elkaar, maar versterken ook elkaars kennis en kunde. Wat weer resulteert in een doorontwikkeling van ons aanbod voor senioren. Zo werken we vandaag aan het wonen van morgen.” Angela Pijnenburg Bestuurder Wooninc.