Een eerlijke huurprijs

voor een woning

We krijgen van bewoners vaak vragen over het huurbeleid en de huurprijs. Niet zo gek, want er komt veel bij kijken. Denk aan ‘passend toewijzen’, de kwaliteit van een woning, hoe lang iemand ergens woont en het woningwaarderingsstelsel (WWS). Ook is er de jaarlijkse huurverhoging. Vanwege de enorme stijging van energieprijzen krijgen de bewoners van onvoldoende-verduurzaamde woningen dit jaar géén of een lagere huurverhoging.

In het huurbeleid staan de keuzes die we maken voor de prijs van onze huurwoningen. Bijvoorbeeld dat we de huurprijs van een woning koppelen aan de kwaliteit ervan. De maximale huurprijs van een huurwoning bepalen we via het WWS. Dit is een puntensysteem. Hoe meer kwaliteit de woning heeft, hoe meer punten. Hoe meer punten, hoe hoger de huur mag zijn. Die punten tellen we op in het WWS. Hier komt een maximale huurprijs uit. Maar die betalen bewoners niet, omdat we die prijs te hoog vinden. We willen onze sociale huurwoningen namelijk betaalbaar houden voor iedereen. Wat is de streefhuur? Dit is de huurprijs die wij eerlijk vinden voor een woning. En dus aan huur voor een woning vragen. Voor een sociale huurwoning vinden we 70% van de maximale huurprijs eerlijk. Dit is lager dan het gemiddelde van andere woningcorporaties in Nederland. Voor een vrije sectorwoning vragen we 90%. Maar dat leidt soms tot best hoge huurprijzen. Terwijl er steeds meer een beroep op ons gedaan wordt om óók iets te doen voor de middeninkomens. Dus we brengen dat percentage steeds meer richting 80%. Om deze woningen beschikbaar te houden voor die doelgroep. Is de streefhuur voor een sociale woning altijd 70%? Sommige woningen worden voor onze doelgroep te duur als we deze percentages volgen. Dan kan de streefhuur lager zijn. Zo zorgen we ervoor dat onze woningen betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen. We hebben veel grote huizen met een hoge maximale huurprijs. Als we daarvan 70% vragen, is dit voor veel mensen nog te duur. En we vinden het belangrijk dat gezinnen met een laag inkomen ook in deze huizen kunnen wonen.

Hoe bepalen we het percentage huurverhoging? Ons beleid is dat we de huur van onze sociale woningen verhogen met gemiddeld het inflatiecijfer. De huurverhoging verschilt per woning. We berekenen dit aan de hand van het huurcontract. We kijken dan naar de afstand tot de streefhuur. Is die afstand groot? Dan is de huurverhoging iets hoger dan inflatie. Is de afstand kleiner? Dan is de huurverhoging iets lager dan inflatie. Dat vinden we eerlijk. Zo brengen we de huurprijzen dichter bij elkaar. Dit jaar wijken we daar van af en hanteren we een lager percentage dan de inflatie van 2,7%. De huurverhoging voor de meeste sociale woningen wordt 2,3%. Maar gemiddeld komen wij uit op 1,6%. Omdat we de huur van een deel van onze woningen niet of minder verhogen. Geen huurstijging voor niet-verduurzaamde woningen Sommige van onze bewoners wonen in een woning die nog niet voldoende verduurzaamd is en daardoor meer energie verbruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de stijgende energieprijzen. Maar wél voor de staat en kwaliteit van onze woningen. Daarom vinden wij het eerlijk om dit jaar de huur voor deze bewoners niet of minder te verhogen. Het gaat hierbij om ongeveer 10% van onze woningen. Volgend jaar bekijken we de situatie opnieuw. Meer weten over het huurbeleid? Kijk dan op www.woonbedrijf.com/opbouw-huurprijs