13 woningcorporaties doen oproep aan gemeenten

Woningcorporaties moeten meer en sneller bouwen, die opdracht is duidelijk. Maar daarvoor hebben we de hulp van gemeenten hard nodig. Samen met de 12 andere corporaties in de Metropoolregio Eindhoven riepen we gemeenten op om samen het woningtekort aan te pakken. Dat deden we via een pamflet. Hierop staan 3 gezamenlijke speerpunten en voorstellen om het woningtekort aan te pakken.